Els Educadors Familiars

Som un equip de professionals del món de l'Educació Social que oferim un servei d'acompanyament, orientació i suport a famílies amb problemàtiques diverses.
Treballem des del vincle socioeducatiu amb els membres de la família per encarar dificultats vitals com els conflictes, les addiccions a les drogues, a les xarxes socials o als videojocs, les separacions complexes, les conductes violentes i la victimització en bullying.

L'acompanyament a famílies

Els Educadors Familiars treballem amb les famílies a la seva llar i a d'altres escenaris propis i comunitaris.
La llar és l'escenari ideal per a una intervenció socioeducativa de qualitat, ajustada a les necessitats expressades per la família, centrada en les solucions, acurada i realista; una intervenció que dóna resultats sorprenents de forma ràpida i satisfactòria.

Filosofia i mètode de treball

La metodologia de treball dels Educadors Familiars és la intervenció socioeducativa des del model propi de l'orientació personal i familiar i del treball en xarxa. La nostra metodologia té com a marc teòric la pedagogia social, sistèmica i de l'aprenentatge permanent i constant al llarg del cicle vital. Són eixos centrals de l'ètica del nostre treball la teoria del Bé Comú, la Comunicació No Violenta, l'aprenentatge significatiu, l'educació positiva. Guia la nostra acció la creença ferma en les oportunitats i en la resiliència de les persones des de l'aplicació de la neurociència a l'educació.

Projectes, partenariats, formació i sensibilització

Des d'Educadors Familiars treballem en xarxa amb diferents actors comunitaris, sempre en projectes on l'eix central són les famílies i la inversió d'esforços en el seu benestar present i futur.

Imatge Projecte ISELL

Projecte ISELL

El projecte d'Intervenció SocioEducativa a la Llar (ISELL) ha crescut gràcies al suport de l'Obra Social de La Caixa, tot fent possible l'acompanyament a les famílies i els infants més vulnerables. Aquest projecte s'ofereix als municipis en coordinació amb els Equips Bàsics de Serveis Socials.

Més informació

Projecte Koala

El projecte Koala és un partenariat amb l'associació SAFGroup de famílies afectades per la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF). L'objectiu és acompanyar les famílies i els membres afectats en les seves dinàmiques quotidianes com a suport proper i d'encaix amb els processos comunitaris, amb la visió posada en el futur, per tal d'apoderar petits i grans en plena sintonia emocional.

Més informació

Projectes de mentoria social

La mentoria social és una metodologia altament resolutiva, des d'Educadors Familiars fem una aposta clara per la mentoria social intergeneracional per acompanyar els infants en risc d'exclusió social. L'objectiu és oferir un modelatge positiu per part d'una persona adulta que esdevingui un referent socialment positiu, capaç d'acompanyar les vivències de la infantesa des del quotidià i no pas des de l'extraordinari.

Més informació

Programa in itinere

In itinere és un programa de suport a famílies amb infants i adolescents que fan absentisme escolar parcial o total. Està centrat en l'atenció precoç, directa i propera per tal d'incidir sobre la motivació de la conducta absentista, en ocasions lligada a dificultats personals o familiars greus, bullying o altres processos de victimització.

Més informació

Projecte descarrega't el futur!

"The future is just downloading", som una generació de mares i pares nouvinguts digitals que ens enfrontem al repte d'educar les primeres generacions de nadius digitals. El projecte Descarrega't el futur dóna eines a les mares i pares per gestionar la realitat digital de la llar.

Més informació

Projecte Elefant

El projecte Elefant és una intervenció socioeducativa a la llar a través d’un Servei Educatiu Familiar Intensiu (SEFI). El SEFI està guiat per un educador/a familiar, amb una intervenció de 20 a 35 hores setmanals per família, durant un període de temps inferior a un any. És un projecte alternatiu a les retirades i a l'internament d'infants en CRAE. Més informació

Partenariat amb Gatsela

Gatsela és una associació centrada en el suport, des d'un concepte ampli, a les famílies amb infants, adolescents o joves en risc d'exclusió social. El partenariat cerca sumar esforços envers la innovació en la intervenció socioeducativa, tot centrant-nos en temes d'important rellevància social.

Més informació

Formació i tallers

Oferim formació, tallers i xerrades. Tenim consolidades dues línies centrals de formació per a professionals, centrades en la família i en el joc; tanmateix tenim una línia per a mares i pares.

Més informació